Voorbeeld-rubriek

 • Dit is een voorbeeld rubriek. In deze rubriek kun je links plaatsen, dat zijn koppelingen naar andere sites. Verwijder deze rubriek of pas hem aan

 • Google

welkom

 • een websaite van remi brandt
 

kennisvaria

de hovercraft

 • luchtkussenvoertuig INLEIDING luchtkussenvoertuig of hovercraft (Eng.), een amfibievoertuig dat zich dicht boven een dragend oppervlak bevindt, daarvan gescheiden door een laag lucht die een hogere druk heeft dan de omgevende buitenlucht. Doordat deze luchtlaag (-film, -kussen) voor een zeer effectieve ‘smering’ zorgt, is de weerstand van het voertuig bij beweging over het dragende oppervlak gering. Aangezien het gewicht van het voertuig verdeeld wordt over het gehele kussenoppervlak, is de druk op de ondergrond laag, zodat het voertuig zowel boven harde grond als boven vervormbare media als water, modder, zand e.d. gebruikt kan worden. De luchtlaag tussen voertuig en dragend oppervlak kan op zeven principieel verschillende manieren in stand worden gehouden: met een randstraal, een labyrintafsluiting, een diffusor, een drukkamer, een vaste wand, een luchtvoet en een stuwvleugel. Het randstraalprincipe wordt het meest toegepast, terwijl ook drukkamer en vaste zijwanden veelvuldig voorkomen. 1. GESCHIEDENIS Hoewel het luchtkussenvoertuig als bruikbaar transportmiddel eerst sinds 1960 naar voren is gekomen, had de Zweed E. Swedenborg reeds in 1716 een primitieve voorloper van het luchtkussenvoertuig ontworpen die uitgerust was met een soort drukkamer. In de tweede helft van de 19de eeuw zijn er enkele uitvinders geweest die op het belang van smering met behulp van lucht hebben gewezen. In het begin van de 20ste eeuw zijn diverse ontwerpen gemaakt, die echter vrijwel allemaal mislukten door onvoldoende praktische en theoretische kennis. De Oostenrijker D. Muller van Thomannhul ontwierp en bouwde in 1916 een boot, voorzien van een luchtkussen, waarmee hij tijdens de proefvaart een snelheid bereikte van 75 km per uur. Pas in de jaren vijftig werden er enkele uitvindingen gedaan die het mogelijk maakten werkelijk bruikbare luchtkussenvoertuigen te bouwen. Hierbij werd vooral baanbrekend werk verricht door de Engelsman C.S. Cockerell. Dit leidde enige tijd later tot de ontdekking van het belangrijke randstraalprincipe. Hierbij wordt uit een spleet langs de rand van het voertuig lucht naar beneden geblazen, zodat er een gordijn van lucht ontstaat dat het luchtkussen onder het voertuig vasthoudt. Om met een zo klein mogelijk motorvermogen een voldoende hoogte boven de grond te verkrijgen worden de randstraalluchtkussenvoertuigen uitgerust met skirts (rokken); dit zijn uit slijtvast materiaal, zoals bijv. rubber of nylon, vervaardigde flexibele verlengstukken van de uitstroomopeningen langs de rand van het voertuig. Oneffenheden als golven, stenen, legakkers e.d. kunnen zonder bezwaar overwonnen worden, terwijl het luchtgordijn vlak bij de grond wordt uitgeblazen, hetgeen een grote besparing aan hefvermogen geeft. Bij drukkamervoertuigen worden rokken aangebracht langs de wand van de kamer. 2. TOEPASSINGEN Het aantal mogelijke toepassingen van het luchtkussenprincipe is zeer groot. Bestaande of in ontwikkeling zijnde toepassingen zijn veerboten, onderzeebootjagers, landingsvaartuigen, reddingsboten, bevoorradingsschepen e.d. De gebruikte modellen variëren van tweezitsvoertuigen, bijv. de Nimbus (Groot-Brittannië) tot de Sedam N-500 (Klöckner-Humboldt-Deutz AG), die 400 passagiers plus 65 auto's kan vervoeren met een gemiddelde snelheid van 140 km per uur. Een vaste dienst wordt onderhouden door hovercrafts tussen Engeland en het Europese vasteland (Dover en Calais). De overtocht over Het Kanaal duurt 35 minuten. De in Frankrijk op proeftrajecten gebruikte zweeftrein (Aérotrain) kan zeer hoge snelheden bereiken dankzij de dunne laag lucht die tussen de glijvlakken van het voertuig en de betonnen of metalen draagbaan wordt geperst. Het luchtkussenprincipe wordt ook met succes toegepast in de militaire industrie (USA), voor het transport van goederen in fabrieken en magazijnen, voor het verrichten van transporttaken over onbegaanbare terreinen in de Sovjet-Unie.

 • De hovercraft
 • Het klokhuis hovercraft
 • Hovercraft
 • Hovercraft - Wikipedia
 • Hovercrafts
 • Hovercrafts
 • Natuurkunde.nl
 • Natuurkunde.nl